ดูนาซัน พลัส คลอลาเจน (DunaSUN plus collagen)|ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากแพลงก์ตอนเหลือง

ดูนาซัน พลัส คลอลาเจน

ดูนาซัน พลัส คลอลาเจน (DunaSUN plus collagen) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 

❝ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากแพลงก์ตอนเหลืองชื่อ “Dunaliella salina” เราใช้แพลงก์ตอนเหลืองทั้งเซลล์ในรูปผงแพลงก์ตอน เพิ่มคุณค่าของคลอราเจนเข้าไปเพื่อความสมบูรณ์ของสูตร บรรจุรวมลงในเม็ดแคปซูล ❞

ปริมาณสุทธิ : 1 กระปุก บรรจุ 30 แคปซูล 17.09 กรัม

 

ส่วนประกอบที่สำคัญ

• ผงดูนาลิเอลล่า ซาลิน่า 150 มิลลิกรัม

• ผงคอลลาเจนจากปลา 323.7 มิลลิกรัม

สารที่ทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้)

 

ปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน

✓ เพื่อบำรุงร่างกาย ให้รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร วันละ 1 เม็ด
✓ เพื่อช่วยเสริมร่างกายเวลาป่วยหรือระหว่างการรักษา รับประทานวันละ 2-4 เม็ด แบ่งตามมื้ออาหาร และก่อนนอน