วิธีรับประทาน

วิธีการรับประทาน

  • เพื่อผิวขาวใสเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัย รับประทานทุกวัน เช้า 1 เม็ด/เย็น 1 เม็ด
  • สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ รับประทานทุกวัน เช้า 1 เม็ด/กลางวัน 1 เม็ด/เย็น 1 เม็ด/ก่อนนอน 1 เม็ด

 

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล